ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ฯ

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๓๔ ๒๕๘ ๒๗๐